21.02.2020

Podziękowanie dla Extend Vision

Firma GJC International zajmująca się komunikacją biznesową na rynku reklamy i poligrafii sprawiła nam miłą niespodziankę
w postaci oficjalnych podziękowań za wieloletnią współpracę!
Od 25 lat staramy się budować mocne relacje handlowe zarówno z organizatorami targów jak i z Klientami, którym dostarczamy wysokiej klasy rozwiązania
wystawiennicze ułatwiające pracę na targach, kongresach, eventach.