Allergan

Wizualizacja dla Allergan to gra fioletu i bieli. Zastosowaliśmy dwie trybunki o różnych wielkościach. W tym projekcie zastosowaliśmy trzy strefy dedykowane rozmowom biznesowym