Paradyż

Wizualizacja stworzona dla Paradyż Ceramika . Wielka powierzchnia z wyśmienicie przedstawionym produktem firmy. Propozycja oparta na interesującej zabudowie, dobrze wyróżnionym logo oraz ogromną strefą z sofami dla klientów.